Nominer kandidater til Lyses forskningspris 2017!


Lyse tildeler årlig en forskningspris til ansatte ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Nå kan du nominere din kandidat! Frist for å nominere en kandidat er 14. september 2018.

Lyse tildeler årlig en forskningspris til ansatte ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Nå kan du nominere din kandidat!

Prisen har til formål å fremme fremragende forskning i ulike fagmiljøer ved universitetet og IRIS. Prisen skal stimulere til forskningsvirksomhet generelt, og er en påskjønnelse til ansatte som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for (2017) har utmerket seg med forskningsinnsats av stor verdi for utviklingen av gode fagmiljø ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Prisen består av et stipend til kr. 50.000 og et diplom.

Prisen kan tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø ved UiS og/eller IRIS.

Nominerte kandidater til prisen må meldes innen 14. september 2018. Alle forslag må begrunnes og sendes pr e-post til Bitten Lunde.

Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av:
• kandidatens publikasjonsvirksomhet
• andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
• kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Forskningsdirektøren ved UiS er sekretariat for juryen.

Prisen vil deles ut av en representant for Lyse ASA i forbindelse med universitetets årsfest den 29. oktober 2018.

Statutter for forskningsprisen.


Sist oppdatert av Vilija Duleviciute (13.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol