Foreslå kandidater til innovasjonsprisen for 2017!


Vi inviterer med dette til nominering av kandidater til SR-banks innovasjonspris 2017. Formålet med prisen er å berømme forskere som har bidratt til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS. Frist for å nominere kandidater er 14. september 2018!

Ansatte eller fagmiljø ved UiS og IRIS kan nomineres og forslag på kandidater til SR-banks innovasjonspris må sendes inn senest 14. september 2018.

Formålet med prisen er å stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS.

Prisen er et stipend på 50 000 kroner gitt av Sparebank 1 SR-Bank. Offentliggjøring av vinner(e) og utdeling av prisen skjer på universitetets årsfest den 29. oktober 2018.

Hovedkriteriene for prisen er forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Forskningsideer, prosjekter, publikasjoner, patentering, selskapsdannelse og tredjepartsfinansiering står sentralt i vurderingen og tar utgangspunkt i aktiviteter i 2017 som har bidratt til vesentlige løft og/eller et gjennombrudd i kommersialiseringsprosessen.

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved eller tilknyttet UiS og IRIS, herunder IRIS-Forskningsinvest og Validé, kan nominere kandidater til prisen. Forslagene må begrunnes.

Vi inviterer med dette til nominering av kandidater som oppfyller betingelsene for tildeling av prisen, og imøteser forslag innen 14. september 2018.

Forskningsdirektøren ved UiS er sekretariat for prisen, og forslag sendes til Bitten Lunde (FIA).

Nomineringsskjema

Statutter for innovasjonsprisen.

 


Sist oppdatert av Lene Elisabeth Myhren (20.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol