Informasjon om endring av posttider ved UiS


F.o.m 09.07.18 blir det innført sommertid for postdistribusjonen ved UiS.

Det vil kun bli en postrunde i sommer som vil gå i fra Kitty Kiellandshus kl. 1300. Dette er gjeldene fra 09.07.18 - 27.07.18.

Vi minner samtidig om at Universitetet i Stavanger fra høsten 2018 vil redusere antallet interne postrunder til en runde pr. dag.

 

Dokumentsenteret

cid:image001.gif@01CFE39D.53CB3270

Tel: +47 51 83 30 00 | Dokumentsenteret

| PB 8600 Forus | 4036 Stavanger

 


Sist oppdatert av Tove Opsahl (27.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol