Etiske retningslinjer for studenter


Læringsmiljøutvalget har vedtatt etiske retningslinjer for studenter. UiS har ikke hatt slike retningslinjer tidligere.

Retningslinjene sier noe om de moralske og etiske krav som stilles, og omhandler tema som oppmøte, respekt, taushetsplikt, mobbing og trakassering, nettikette, si ifra, skikkethet, fusk, doble relasjoner og gaver.

Til slutt fremgår konsekvensene av overtredelse av retningslinjene.

Ansatte har allerede etiske retningslinjer for statstjenesten å forholde seg til. UiS har også lokale retningslinjer, som for tiden er under revisjon. 

De etiske retningslinjene for studenter ble arbeidet frem av en arbeidsgruppe med medlemmer fra HR-avdelingen, utdanningsavdelingen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen og StOr. 

Her kan du lese retningslinjene for studenter i sin helhet. 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol