Stipendipraten: Bli kjent med Memory Jayne Tembo


Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt om landet før. Nå ønsker UiS-stipendiaten å skape gjensidig tillitt mellom immigranter og det norske barnevernet.

– Jeg vil gi immigranter en stemme, og jeg håper jeg kan bidra til at de blir bedre forstått, forteller Tembo i den nyeste utgaven av Stipendipraten, SV-fakultetets faste, månedlige spalte hvor stipendiatene ved fakultetet forteller om seg selv og forskningen sin.

Fra kontoret sitt i Kjell Arholms hus jobber Tembo med doktorgradsavhandlingen sin, som har fått tittelen «Immigrant parents’ experiences and perceptions of the child wellfare in Norway». Siden 2015 har hun vært i kontakt med atten foreldre fordelt på femten familier, for å innhente data om hvordan innvandrere opplever møtet med barnevernet.

Her kan du lese hele intervjuet med Memory Jayne Tembo.

 


Sist oppdatert av Live Kolstad Kvalsvik (15.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol