Disputas om relasjonell aggresjon i tenårene


Tenårene er en tid der vennskap og popularitet i klassen er svært viktig, men ikke alle elever får en plass i fellesskapet. I sin doktorgradsavhandling har Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret undersøkt hvorfor noen ungdommer utestenges.

Tove Flack disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger den 19. juni. Tittelen på avhandlingen er:

 «Relational aggression in adolescents. Exploring the associations with status goals, status stress, perspective taking and empathic concern within the framework of social goal theory»

I ungdomsalderen kan elever bruke sofistikerte og indirekte aggressive metoder, som baksnakking, ryktespredning og negative signaler, for å støte enkelte elever ut av gruppa. Gjennom studien har Flack undersøkt hvilke grunner ungdom kan ha for å ødelegge andres relasjoner og følelse av å høre til i vennegruppen. Resultater fra studien viser at det å beholde eller etablere popularitet kan være en mulig grunn til at ungdommen tar i bruk slike negative strategier.

Vil ikke miste status

Resultatene i studien tyder også på at enkelte ungdommer kan opptre på relasjonelt aggressive måter for å unngå å miste status når de føler at den er truet. De fleste elevene som deltok i studien, fortalte at sosial status er noe de verdsetter høyt. Samtidig opplever de ofte stress i form av bekymring eller engstelse for at den sosiale statusen kan bli dårligere.

Over halvparten av elevene fortalte også at de, i større eller mindre grad, selv deltar i ekskluderende handlinger overfor medelever i løpet av en måned.

Medfølelse kan hindre utestenging

Studien viser også at evnen til å føle med andre trolig påvirker om elever bruker sin sosiale forståelse positivt eller negativt. For å forebygge relasjonell aggresjon, kan det derfor kanskje være nyttig å utvikle tiltak der elever får mulighet til å trene opp sin medfølende evne.

Om kandidaten

Tove Flack (60) bor i Sandnes. Hun har utdannelse som spesialpedagog, musikkpedagog og barnevernspedagog. Hun arbeider ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

 


Sist oppdatert av Ina Midttveit (15.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol