Vedlikehold av utskriftssystem
Print system maintenance


Utskriftssystemet på UiS vil bli tatt ned for vedlikehold på mandag 18.06 kl. 15.00-16.00 og tirsdag 19.06 kl. 10.00-13.00.
The print systems on UiS campus will be down for maintenance on Monday 18 th of June 15.00-16.00 and Tuesday 19th from 10.00 to 13.00.

Utskriftssystemet på UiS vil bli tatt ned for vedlikehold på mandag den 18.06 ca. klokken kl 15 i en time.
På tirsdag den 19.06 skal utskriftssystemet være nede fra kl 10.00 til ca 13.00. I denne perioden vil det ikke bli mulig
å sende utskrift til skriverne. De siste 100 brukerne kan fremdeles logge på sist brukte kopimaskin og kopiere og skanne.

The print systems on UiS campus will be down for maintenance on Monday 18 th of June around 15 pm (for 60 min).
The 19th of June the print system will not be available from 10AM to 13PM. The last 100 users still can login to copy and scan.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (13.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol