Søk prosjektetableringsstøtte til Erasmus+ prosjekter!


Nå kan du søke prosjektetableringsstøtte til større prosjekter under Erasmus+. Søknadsfrist er 3. september 2018.

Ønsker du å utvikle et prosjekt innen sentraliserte tiltak under Erasmus+ ? Nå kan du søke om prosjektetableringsstøtte (PES) for 2018.

Søknadene vurderes fortløpende av SIU, og søkere oppfordres til å sende PES-søknad til SIU så snart et planlagt Erasmus+ prosjekt begynner å ta form.

Siste frist for å sende søknad er 3. september 2018 kl. 15.00 (norsk tid).

Om prosjektetableringsstøtten
SIU tilbyr inntil 100.000 NOK i prosjektetableringsstøtte pr prosjekt til dekning av lønnskostnader, reiser, møtekostnader og ekstern assistanse og rådgivning knyttet til søknadsforberedelser.

Organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle et prosjekt innenfor noen av de følgende sentraliserte tiltakene under Erasmus+ kan søke om støtte:

  • Kunnskapsallianser 
  • Sektorallianser
  • Kapasitetsbygging
  • Fellesgrader
  • Jean Monnet
  • Idrett
  • Policy

Kontaktfakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor eller SIU direkte om du har spørsmål.

Informasjon og inspirasjon til kapasitetsbygging

(Engelsk versjon)


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol