Disputas om verdighet


Kari Kaldestad disputerer 7. juni for doktorgraden i vårdvitenskap ved fakultetet for pedagogikk og velferdsstudier ved Åbo Akademi i Finland. Hun har forsket på verdighetens vesen og hvordan eldre kvinner erfarer verdighet.

Tittelen på avhandlingen er: «Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet».

Verdighet er et sentralt begrep i både offentlige føringer og et honnørord når en skal beskrive omsorg. På tross av dette har ikke begrepet et klart innhold.

Denne studien er et bidrag til å få en større forståelse for hva verdighet er. Gjennom hermeneutisk tolkning av Giovanni Pico della Mirandolas verdighetstekst Oratio, fire tekster som tolker Oratio, samt tolkning av intervjutekster fra eldre kvinner som mottar hjemmesykepleie, utledes en dypere forståelse av verdighetens vesen. 

Verdighetsbegrepet har flere lag i seg og de mest vesentlige temaene i verdighet er hellighet, frihet, sannhet og skjønnhet. Innerst i mennesket ligger den hellige kjerne som verdigheten er forbundet med og som berører det universelle i mennesket. Verdighet erfares når mennesket i sannhet lytter til sin indre stemme, hjertets røst, og finner hvile i hjemmets ethos. Verdighet viser seg når friheten får rom og mennesket virker i tråd med sitt oppdrag. Menneskets verdighet uttrykkes når skjønnheten trer fram i små glimt i det mennesket erkjenner hvem det dypest sett er. 

Verdighet hører livet til da mennesket er skapt med verdighet. Likevel kan mennesket erfare sin sårbarhet og det kan da komme et slør mellom seg selv og sin verdighet. Gjennom lidelsens drama kan mennesket lide ut og forsones, komme hjem i seg selv i sin verdighet og å innta sitt hellige rom. 

Om kandidaten

Kari Kaldestad (55) er fra Husnes. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i geriatri og har mastergrad i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi i Bergen. I dag arbeider hun ved Universitetet i Stavanger.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (05.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Kari Kaldestad.
Kari Kaldestad.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no