EU vil doble støtten til Erasmus+ programmet


Med et budsjett på 30 milliarder euro skal EUs neste Erasmus-program for utdanning bli mer tilgjengelig, bredere og mer framtidsrettet.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020, som er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. Les mer på EU Kommisjonen sine hjemmesider (engelsk) og på Regjeringen.no

Europakommisjonen la tidligere i vår frem sitt forslag til nytt langtidsbudsjett til EU for perioden 2021-2027. I forslaget lå et økt fokus på ungdom, med blant annet et forslag å doble budsjettet til neste program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, fra 14,7 milliarder euro i inneværende langtidsbudsjett, til 30 milliarder euro i neste.

Europakommisjonen sine nettsider om Erasmus+

Erasmus+ bygger på prioriteringene i EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. I tråd med disse, er noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Hele 35.000 norske studenter har reist ut i Europa med Erasmus-stipend siden Norge kom med i det europeiske utdanningssamarbeidet for 25 år siden (1992).

Det er et mål for UiS å øke andelen av studenter som reiser på utveksling til Europa innen Erasmus+ programmet. Studenter som velger å reise på utveksling med Erasmus får stipend og i tilegg slipper de å betale skolepenger ved vertsuniversitetet de reiser til.


Sist oppdatert av Hege Rosså (05.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol