Begrenset kapasitet på innkjøpsenheten uke 23


Innkjøpseneheten arrangerer Innkjøpsforum for sektoren tirsdag 5.juni til torsdag 7.juni. Det vil derfor bli begrenset kapasiet i behandling av bestillinger disse dagene.

Vi ber om at dere planlegger innkjøpene, og oppretter bestilling i Innkjøpsportalen senest mandag 4. juni, for  leveringer i løpet av neste uke. Bestillinger som ikke haster, vil vi ta fortløpende og så raskt som mulig.

Enhet for anskaffelser og innkjøp


Sist oppdatert av Åse Ormøy (01.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol