Espen Skjoldal valgt inn i UHRs bibliotekutvalg


Bibliotekdirektør Espen Skjoldal har blitt valgt inn i Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg for den neste toårsperioden.

Universitets- og høgskolerådets (UHR) bibliotekutvalg er et rådgivende sektororgan for UHR i saker som har å gjøre med bibliotek innenfor universitets- og høgskolesektoren. Utvalget skal gi føringer og råd for den videre utviklingen av norske universitets- og høgskolebibliotek, og det er også høringsinstans for departementene i saker av betydning for biblioteksektoren.

Skjoldal er blitt valgt inn i utvalget etter en dialog med UHR angående utvalgets sammensetning. Etter at vi fikk tre nye universiteter i Norge måtte noe gjøres for å sikre en rettferdig representasjon. Universitetene har fire plasser i utvalget, og tidligere ble disse besatt av de fire institusjonene som da hadde universitetsstatus. Etter den nye ordningen vil plassene gå på rundgang mellom alle universitetene.

UiS er altså først ut av de nye universitetene med å bli representrert i bibliotekutvalget, og Skjoldal ser fram til dette med spenning: "Det blir en utfordring å ta vare på det vi er gode på i bibliotekene, blant annet det gode samarbeidet mellom bibliotekene på de forskjellige undervisningsinstitusjonene og den "familiefølelsen" det er i biblioteksektoren. En annen stor utfordring er å balansere den raske digitale utviklingen mot de etablerte analoge løsningene. Av like stor viktighet er spørsmålet om bibliotekets rolle i en stadig mer "Googlete" verden: Hva er bibliotekets berettigelse i framtidens informasjons og utdanningssamfunn? For å levere de riktige tjenestene og fortsatt være en ressurs for samfunnet vil det være avgjørende at vi selv gir svarene og lager strategier for dette. Det er positivt ut UiS som et nytt universitet kan være med på dette, og spille en rolle i å påvirke den videre utvklingen innen norsk høyere utdannelse."

Lenker:

Universitets- og høgskolerådets nettside

Bibliotekutvalget på UHRs nettside


Sist oppdatert av John David Didriksen (16.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol