Nye retningslinjer for programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiS


Forskningsutvalget har vedtatt nye retningslinjer for programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid. De nye retningslinjene trer i kraft 1. juli 2018.

Retningslinjene som gjelder for de øvrige programområdene for forskning er ikke tilpasset et programområde for kunsterisk utviklingsarbeid. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide nye retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidsgruppen bestod av deltakere fra UH, AM og SV og ble ledet av Per Dahl fra UK. De nye retningslinjene ble vedtatt i forskningsutvalgets møte 19. mars 2018, og trer i kraft 1. juli 2018.

Retningslinjene for programområde i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt søknadsmal for opprettelse av programområde finnes her.


Sist oppdatert av Lene Elisabeth Myhren (29.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no