Det skal bli enklere for studenter å søke om utveksling


Universitetets digitaliseringssatsing er bakgrunnen for at Internasjonalt kontor det siste året har jobbet med å muliggjøre søknad gjennom SøknadsWeb. Det nye søknadsskjemaet blir tilgjengelig for studenter fra og med høsten 2018. Omlegging har krevd en stor opprydding av utvekslingsavtaleporteføljen i FS, og har ført til en grundig gjennomgang av utvekslingsavtaler med partnere i utlandet.

Søknadsfristene vil være de samme: 1. september for utreise til våren og 1. februar for utreise til høsten. Forbedringen blir at studentene kun vil kunne se og søke på avtaler som er anbefalt for deres spesifikke studieprogram. 90% av avtalene er nå klargjort i FS for SøknadWeb, og instituttene/enhetene som «eier» utvekslingsavtalene har tilgang til den informasjonen, samt til en ny rapport som kan genereres.

Hvis noen ønsker å sjekke hvilke utvekslingsavtaler som er blitt registrert på et spesifikt studieprogram, kan dette gjøres via «Studieprogram samlebilde» i FS og fanen: «Utv.avtale».

I tilfelle spørsmål eller behov for veiledning, ta gjerne kontakt med Internasjonalt kontor/Magdalena Brekke.

Internasjonalt kontor kommer med mer informasjon i løpet av sommeren.


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (31.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol