Avslutningskonferanse for Kompetanse for mangfold


Den 23. mai holdt Kompetanse for mangfold sin avslutningskonferanse på UiS. Dette er en delingskonferanse hvor barnehagene og skolene som har vært med på satsingen inneværende skoleår fikk presentere sine utviklingsarbeider.

Den 23. mai holdt Kompetanse for mangfold sin avslutningskonferanse på UiS. Invitert gjesteforeleser for dagen var rådgiver Magna Raundalen, ved Senter for kriseberedskap, Bergen. Hans foredrag handlet om den viktige foreldrekontakten og traumatiserte barn og ungdommer.

Delingskonferanse for barnehager og skoler

Konferansen var en såkalt delingskonferanse hvor barnehagene og skolene som har vært med på satsingen inneværende skoleår presenterte sine utviklingsarbeider. Kompetanseløftet er initiert av utdanningsdirektoratet og startet opp i 2013. UiS ved ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har vært involvert i satsingen som faglige veiledere i skoleårene 2015-2016 og 2017-2018. I inneværende år er det barnehager og skoler i Sola og Hjelmeland kommune + to videregående skoler i Stavanger som har deltatt i vårt distrikt. Målet for satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal kunne støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn slik at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsforløpet.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (24.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av de ansvarlige for konferansen.
Fra venstre: Administrativt ansvarlig Hallvor Lyngstad, veileder Elisabeth Egeli, Professor Hildegunn Fandrem, rådgiver Magne Raundalen, veileder Ellen Heber, veileder Elsa Helen Kaltvedt, og faglig ansvarlig Berit Zachrisen.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER