Windows 7 og pålogging
Windows 7 and login


IT-avdelingen avslutter pålogging av Windows 7 maskiner på UiS nettverk.
IT Department ends login on Windows 7 computers on campus.

Fra 1. Juni 2018 vil det ikke lenger være mulig å logge på maskiner på UiS med Windows 7. Windows 7 er ikke lenger støttet av IT-avdelingen, i tråd med informasjon gitt tidligere. Du må oppgradere til Windows 10 snarest. Se http://www.uis.no/oppgradering eller kontakt IT-avdelingen.  Oppgraderingen skjer ikke automatisk.  Dersom du trenger hjelp etter 01.06.2018, må det forventes ventetid.

From 1st of June 2018, it will no longer be possible to log on to computers on campus with Windows 7. The IT Department has discontinued support for Windows 7, according to previously provided information. You must upgrade to Windows 10 as soon as possible. See http://www.uis.no/oppgradering or contact the IT Department.  The upgrade does not start automatically. If you need help with the upgrade after 01.06.2018, waiting time must be expected.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (23.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol