UiS får intranett til høsten


Dagens ansattsider er utdaterte og overmodne for utskifting. UiS har i lengre tid hatt behov for en ny plattform hvor intern informasjon kan struktureres og presenteres på en bedre måte enn dagens ansatt.uis.no gjør. Til høsten får vi endelig et intranett.

Prosjektet «Digital plattform for intern informasjon, kommunikasjon og samhandling» – «UiS intranett» – jobber med dette, og intranettet lanseres etter planen i månedsskiftet august/september.

Prosjektet har sin forankring i Strategi for UiS 2020, der videreutvikling av digitale plattformer for intern informasjon, kommunikasjon, samhandling og støtte er en prioritert oppgave.

Office 365
I prosjektets mandat ligger det at UiS skal etterstrebe å benytte seg av verktøy og tekniske løsninger som UiS allerede har. Office 365 pekte seg tidlig ut som en hensiktsmessig plattform å bygge intranettet på.
Office 365 består av flere applikasjoner som UiS-ansatte allerede benytter på daglig basis. Outlook, telefoni og Office-pakken er eksempler på dette. 
I tillegg finnes det mange og gode muligheter for bl.a. samhandling og fildeling, som kan tas i bruk i større grad enn i dag og dermed bidra til smartere måter å jobbe digitalt på.

Prosjektet har siden oppstarten i oktober i fjor kartlagt behov, laget en prototype og brukbarhetstestet denne. Det er også bygget en teknisk prototype for å sikre at Office 365 er rette løsningen for et intranett.

Arbeidet pågår nå for fullt med implementering, konfigurering og bygging av innholdssider.

Det vil tilbudt opplæring i hvordan man publiserer innhold på den nye plattformen i flere omganger utover høsten.

UiS trenger også samhandlingsløsninger hvor interne og eksterne kan dele informasjon, jobbe med dokumenter og diskutere digitalt. Dette finnes det gode og lett tilgjengelige løsninger for i Office 365, som vil kunne rulles ut i faser etter at det nye intranettet er ferdig. 

Vi gleder oss til å presentere og ta i bruk et moderne intranett, som vil være tilgjengelig når du trenger det fra både mobil, nettbrett og datamaskin. 

Kontakt gjerne prosjektleder Hildegard Nortvedt for spørsmål og innspill.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo for Office 365, som blir plattformen for det kommende intranettet til UiS
Office 365 er valgt som teknisk plattform for UiS-intranett som lanseres til høsten.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no