Nordic Master Programme utlysning 2018


Nordisk Ministerråd utlyser nye midler i 2018 til utvikling og drift av Nordic Master Programmes. Maksimum tildeling pr prosjekt er 1,5 millioner DKK.

Nordic Master Programmes er et initiativ fra Nordisk Ministerråd for å fremme høyere utdanning i Norden gjennom å tiltrekke seg globale talenter til regionen.

Fire masterprogrammer vil få støtte i 2018. I denne utlysningen er det ingen forhåndsdefinterte temaer eller fagområder, så søknader kan komme fra alle fagområder.

Søknader skal sendes gjennom SIUs elektroniske søknads- og rapporteringssystem Espresso innen onsdag 31. oktober 2018 (kl.23.59).

Det finske nasjonalkontoret for utdanning CIMO er ansvarlig for å administrere Nordic Master Programmes på vegne av Nordisk Ministerråd.

Ytterligere informasjon om utlysningen og om NMP finnes på www.nordicmaster.org og i Nordic Master Programme Guide 2018 (pdf).

------------------

The Nordic Council of Ministers is pleased to announce the launch of the 2018 Call for proposals for Nordic Master programmes. The maximum grant per programme is DKK 1.5 million.

The Nordic Master is initiated by the Nordic Council of Ministers to promote higher education in the Nordic Region by attracting talented students worldwide to the Region.

Four master programmes will be supported in 2018. In this call there is no predefined themes or subject areas, hence the proposals can be within any relevant subject area.

Nordic universities are now invited to submit their proposals. Applications should be submitted through the electronic application and reporting system Espresso. The deadline for submitting applications is Wednesday 31 October 2018 (23.59 CET)

The Finnish National Agency for Education is responsible for the administration of the Nordic Master on behalf of the Nordic Council of Ministers. More information on the call and the Nordic Master is available at www.nordicmaster.org and in the Nordic Master Programme Guide 2018 (pdf).


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol