Styrker arbeid for retten til utdanning internasjonalt


UiS har meldt seg inn i SAIH og åpner nå muligheten til å foreta lønnstrekk for ansatte som ønsker å støtte opp om akademisk frihet over hele verden.

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere, og den eneste norske bistandsorganisasjonen som fokuserer sitt arbeid på høyere utdanning. SAIH jobber for at alle unge over hele verden skal ha tilgang til god, høyere utdanning.

Nå også for ansatte

Ved alle landets høyere læresteder har studentene i flere tiår hatt muligheten til å gi fra seg 10–20 kroner til SAIH når de betaler semesteravgiften. Nå får også ansatte ved utdanningsinstitusjonene mulighet til å bidra ved at en liten del av lønnen går til SAIH.

Pengene går via SAIH til 40 organisasjoner i 8 land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia som jobber for at alle unge skal ha rett til utdanning, også i de landene hvor ny kunnskap og forskning kan oppleves som en trussel av myndighetene.

I tillegg jobber SAIH med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

– Dette er et viktig arbeid som UiS støtter fullt ut opp om. UiS har nå søkt og fått medlemskap i SAIH for å være med å fremme retten til akademisk frihet, sier prorektor Dag Husebø som oppfordrer ansatte til å bidra.

SAIH-bidrag gjennom lønnstrekk

UiS har åpnet for en teknisk for muligheten for at ansatte kan la et visst beløp av lønnen gå til SAIH som fast bidrag i måneden.

Dersom du som ansatt ønsker å gi et fast bidrag i måneden kan du sende en e-post til lonn@uis.no med melding om at du ønsker å legge inn et fast trekk på lønna, så ordner AØV resten.

Husebø håper mange vil engasjere seg ved å etablere en lønnstrekk-ordning.

– Jeg har nå satt 100,-  i trekk hver måned og oppfordrer alle som ønsker å støtte opp om arbeidet med å gi alle mennesker i verden tilgang til god utdanning, til å gjøre det samme, sier Husebø.

Skattefritak

Kontorsjef Alf Strand ved UiS opplyser om at givere til organisasjoner som SAIH får skattefritak for gaver utover 500 kroner i året.

– Dersom man gir 42 kroner i måneden – 504 i året – får man automatisk skattefritak for beløpet. I praksis betaler man altså bare rundt 370 kroner av et beløp på litt over 500 kroner. Samarbeidet mellom UiS og SAIH som det nå er lagt opp til, gjør at dette går automatisk, sier Strand ved Lønnskontoret ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

SAIH-kampanje

Denne uken begynte SAIH-kampanjen «Let me do it» hvor målet er å engasjere flere norske studenter og akademikere i kampen for høyere utdanning internasjonalt.

Ved å sende en SMS med kodeord <UTDANNING> til 2474 bidrar du til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, med 40 kr i måneden.

Les mer om kampanjen på SAIHs hjemmeside.

Tekst: Karen Anne Okstad


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (09.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol