Bør det innføres beregningsorienterte elementer i alle realfag?


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet inviterte 3. mai til workshop med tema “Computing in Science Education - besøk av CCSE/UiO”

– Det er veldig nyttig å få innspill fra andre miljø, sa Helge Bøvik Larsen, prodekan for forskning, da han ønsket velkommen til workshop, 3. mai.

Professor Anders Malthe-Sørenssen var på besøk fra Center for Computing in Science Education(CCSE), som er senter for fremragende utdanning (SFU) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

CCSE jobber med å fornye utdanningene ved av å integrere numeriske beregninger i fagene. Ved å bruke beregninger tror han studentene vil få et bedre læringsutbytte av fagene: 

– Jeg ønsker meg studenter som kan alt det jeg skulle ønske de kunne, men hvordan går vi fram for å gjøre studentene mer kompetente? 

Verktøy og læremiddel

Mens PC og digitale verktøy blir en mer og mer integrert del av hverdagen er mange av lærebøkene i realfag skrevet for flere tiår siden. Malthe-Sørenssen mener det er viktig å bruke programmering (koding) i tillegg som verktøy og læremiddel i realfagene. 

– Programmering bør bli en naturlig del av det å være, for eksempel, en biolog, sa han. 

Poenget er ikke å utdanne flere informatikere, men å gi alle som studerer realfag en egen kompetanse innen informatikk.

– Når du skriver program blir det veldig tydelig hva du kan og, på den andre siden, hva du ikke kan, sa han. 

Han har også avdekket noen problemer med å kombinere informatikk med andre fag: 

– Det kan være utfordrende å få fagfolk fra ulike disipliner til å snakke sammen. Det er viktig å lage oppgaver og øvelser som passer for hvert emne, og det krever et godt samarbeid mellom de ulike faggruppene, sa han.  

Lærer av studentene

For å skape endring har CCSE tatt i bruk flere virkemidler, også studentene selv. 

– Denne satsingen er innebygget i fakultetets strategi. I tillegg bruker vi studenter til å utvikle kursene videre, sa han. 

En god dialog med studentene er viktig for at de skal forstå hvorfor programmering er relevant for emnene de studerer. En annen problemstilling Malthe-Sørenssen må ta stilling til er hvordan de skal håndtere studenter som har varierte ferdigheter og kunnskap innen matematikk. 

Han viste til tre konkrete råd for å integrere beregninger i realfagene: 

  • Det må tilpasses studenter med ulikt nivå og bakgrunn
  • Få med kollegiet
  • Må lage gode pedagogiske opplegg

 

Innspill fra UiS

Etter presentasjonen fra CCSE kom representanter fra det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med sine innspill. Tom Ryen, instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi presenterte under tittelen: Computing in science education – Noe for oss på TN/UiS? Status ved TN – hva har vi av programmering ved TN per i dag.  Han presiserte nødvendigheten av å være bevisstehvilke verktøy som tas i bruk. 

– Digital kompetanse blir mer og mer viktig, og det er viktig at vi velger gode verktøy, sa Ryen.  

Professor Aksel Hiorth presenterte planer for å lage et nytt masterprogram innen «Computational Engineering», med hovedvekt på modellering. 

– Her vil studentene lære å løse reelle problemstillinger innen en rekke ulike fagområder ved bruk av basiskunnskap og evnen til å modellere, sa han.  

Professor Anders Tranberg delte sin tanker rundt temaet Computing in Maths and Physics: Why, what and when?Han pekte på viktigheten i å sikre et godt læringsutbytte, og at de digitale verktøyene ikke bare skal være en snarvei til målet. 

 


Sist oppdatert av Mari Løvås (04.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol