Adriansen blir avdelingsleder


Kristin Kavli Adriansen er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk.

Adriansen er utdannet sykepleier og sykepleielærer. I 2007 fullførte hun mastergrad i helsefag med fordypning i sykepleievitenskap, og i 2015 avla hun doktorgraden innenfor sykepleiehistorie.

Hun har lang erfaring fra sykepleierutdanningen ved UiS. Adriansen begynte som høgskolelærer ved Stavanger Røde Kors Sykepleierhøgskole i 1986. (Skolen ble i 1988 fusjonert med Stavanger Sanitetsforenings sykepleierskole til Stavanger sykepleierhøgskole, som var en av de sju høgskolene som ble fusjonert til Høgskolen i Stavanger i 1994.) Senere er hun tildelt kvalifikasjonsopprykk til høgskole-/universitetslektor og førsteamanuensis i sykepleie.

Adriansen tiltrer åremålsstillingen som avdelingsleder den 1. august 2018.

Tre fagavdelinger ved fakultetet
Fra 2018 er den faglige virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet inndelt i tre avdelinger; Avdeling for folkehelse (AFH), Avdeling for kvalitet og helseteknologi (AKH), og Avdeling for omsorg og etikk (AOE). Fakultetet er matriseorganisert. Avdelingsleder har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Avdeling for omsorg og etikk
Avdeling for omsorg og etikk sitt overordnede mål er å utvikle og formidle tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk, for å sikre høy kvalitet og forsvarlig, omsorgsfull hjelp i helsetjenestene. Avdelingen skal bidra til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres. Vår tilnærming til omsorg og etikk er basert på en forståelse av at relasjoner til mennesker i sårbare situasjoner og eksistensielle grunnvilkår, er konstituerende for yrkesutøvelsen. Vi identifiserer grunnlag og vilkår for helse- og omsorgsarbeid og forstår dette som sammenhenger mellom kroppslige, emosjonelle og ekstensielle erfaringer, og betingelser i kultur og samfunn. Vi utforsker subjektive erfaringer ved helse, sykdom og lidelse i alle livets faser, og legger vekt på dialogiske møter mellom pasienter, profesjonelle og pårørende. Avdelingens kompetanse spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (03.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol