Microsoft ruller ut en større oppdatering av Windows
A major update of Windows


Vi starter utrulling av en større Windows 10 oppdatering i løpet av denne og neste uke.
We are launching a major Windows 10 update during this and next week.

Oppdateringen legger til ny funksjonalitet, og retter opp flere feil i Windows 10.  
Av ny funksjonalitet kan nevnes:
3D modellering
Feste en kontakt til oppgavelinjen
Snakke i stedet for å skrive inn
 
 
Oppdateringen installeres i bakgrunnen, og vil kreve en restart av maskinen. Restarten kan utsettes.
Etter restart kan det ta noe tid før konfigurasjonen av maskinen er ferdig.
 

The update adds new functionality, and fixes multiple errors in Windows 10.
New functionality will include:
• 3D modeling
• Attach a contact to the taskbar
• Talk instead of typing

More info here: https://support.microsoft.com/en-us/help/4043948/windows-10-whats-new-in-fall-creators-update-1709

The update will be installed in the background, and will require a restart of your computer. The restart can be postponed. After restart, it may take some time before the configuration of the computer is complete.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (02.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol