Ny innkjøpsportal


Innkjøpsportalen er nå tilgjengelig for alle ansatte ved UiS. Den skal brukes for alle bestillinger, enten du tidligere har brukt Basware PM, telefon eller mail. Du finner snarvei til portalen på framsiden av ansattsiden. Link til portalen er: https://uis.service-now.com/bp

KD har tidligere uttalt at det skal være sporbarhet mellom kontrakt, godkjent bestilling og faktura. Dette oppnås gjennom god planlegging og samordning, kompetente innkjøpere, en hensiktsmessig organisering, gode rutiner og effektiv bruk av systemløsninger som sikrer god kommunikasjon mellom innkjøp og de ulike fagmiljøene. Innkjøps- og anskaffelsesområdet er et meget komplekst og lovregulert område, som krever særskilt kompetanse. Som følge av OU-prosessen har UiS valgt å etablere en mer spesialisert innkjøpsfunksjon for å sikre at anskaffelser skal utføres profesjonelt slik at de samlede ressursene blir utnyttet best mulig.

Prosjektet og igangsettingen av innkjøpsportalen startet samtidig med at UiS søkte om DIFI-midler til digitaliseringsprosjektet i Staten. Innkjøpsportalen er ett av resultatene av digitalisering ved UiS, herunder innkjøps- og anskaffelsesfunksjonen.

Så hvilke fordeler er det for den ansatte?

* Brukerperspektivet har vært i fokus ved utviklingen av portalen. Den skal være intuitiv oppbygd som leder alle ansatte enkelt gjennom kjøpsprosessen.

* Dette er en portal både for kjøp av varer og tjenester, forespørsler og kunnskapsbase.

* Innkjøpsavdelingen vil håndterere innkjøp i tråd med statens regelverk.

* Innkjøpsavdelingen vil ha fokus på bruk av gjeldende rammeavtaler. Avtalelojalitet vil gi bedre priser for UiS.

* Innkjøpsavdelingen vil enkelt kunne følge opp om leverandørene fakturerer oss avtalte priser.

--> Sporbarhet gjennom hele prosessen gir UiS økt kostnadskontroll !

NB:

* Kjøp av forbruksmateriell kan fortsatt utføres av utvalgte personer på fakultetet/avdelingen. Det er viktig at disse bestillingene samles opp og at det ikke bestilles små innkjøp.

* Kjøp som gjelder laboratoriene på TN skal fortsatt gjøres via en innkjøper lokalisert på lab


Enhet for anskaffelser og innkjøp

 

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (27.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol