Til alle ansatte ved UiS – som er, eller snart blir, - pensjonister!


Landsforbundet for offentligepensjonister: Lokallaget - LOP Sandnes og Jæren.

Den dagen du blir pensjonist er det viktig at du blir ivaretatt med hensyn til spørsmål om pensjon, arv, booppgjør, testamente, forsikringer mm.

LOP organiserer pensjonister fra kommune, fylke og stat, og er partipolitisk og livssynsmessig nøytralt. LOP er den eneste pensjonistorganisasjon som spesifikt arbeider for offentlige pensjonister sine interesser.

Forbundet sentralt deltar i drøftingsmøtene med regjering og storting om trygdeoppgjørene og statsbudsjettene. LOP organiserer alle, uansett yrke eller stilling – «høy og lav» - og ivaretar dine interesser. Jo flere medlemmer vi har, desto sterkere står vi i drøftinger og forhandlinger.

Organisering

LOP ble startet i Oslo i 1939, og er den eldste pensjonistorganisasjon i landet. Det er i dag over 30 lokallag, og forbundet er representert i de fleste fylker. Lokallagene er selvstendige med egne styrer, egen økonomi og egne program. Gjennom lokallagene tilbys du sosiale aktiviteter, medlemstreff med gode foredrag, kulturelle innslag, teaterkvelder, konserter og turer.

Bli med i vårt lokallag - LOP Sandnes og Jæren, som ble startet i 1997, er det største i landet med rundt 1000 medlemmer, og omfatter i dag alle kommunene i Rogaland sør – inkludert byene Sandnes, Stavanger, Egersund.

På medlemsmøtene våre er det gjerne gode og inspirerende foredrag, sang, musikk og servering av en varmrett. Møtene holdes i møterommet i Frøyland/Orstad kirke. God parkering.

Vi inviterer til bedriftsbesøk, kulturarrangement og aktuelle kurs. Vi inviterer også til reiser i nærområdet samt i inn- og utland.  Som medlem får du tilsendt vårt program hvert halvår. Viktig er gratis juridisk bistand til bl.a. arv/testamente og pensjonsspørsmål.

Alle som har offentlig pensjon kan bli medlem, men også ektefelle eller samboer. Medlemskontingenten er kr. 340,- pr. år. Som medlem får du også bladet «Vi i LOP» 4 ganger i året.

Kontakt oss

Klikk gjerne på en av e-postadressene, og send ordet, «interessert», så tar vi kontakt.

Lokallagsleder Martha J. Ulvund
Muninsgate 2C, 4306 Sandnes
Telefon: 90 65 65 20
E-post: martha.ulvund@outlook.com

Magne Helland
Skaret Terrasse 5, 4326 Sandnes
Telefon: 475 10 794
E-post: magne.helland@lyse.net

Ønsker du mer informasjon, gå inn på hjemmesiden: www.lop.no

Du kan også registrere deg via hjemmesiden. Dersom UiS skulle ønske å ha eget lokallag, vil det også være mulig. Universitetet i Tromsø har nylig fått avtale med LOP. Kontakt oss uansett, så hjelper vi!


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (06.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Lop-logo.
Landsforbundet for offentligepensjonister
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no