Slipp innbyggerne til!


Innovasjonskonferansen i Rogaland er en årlig konferanse for ansatte i kommuner, utdanningsinstitusjoner og næringsliv i hele regionen og UiS deltar både som arrangør og med foredrag og prosjektpresentasjoner.

Årets konferanse holdes onsdag 25. april kl. 9.00 - 15.30 i Sola kulturhus.

Målet er å sette innovasjon i det offentlige på dagsorden og gi inspirasjon til å utvikle sektoren. Konferansen er et samarbeid mellom KS, Fylkesmannen i Rogaland, Universitetet i Stavanger, Time kommune og Sola kommune.

Fra UiS deltar Marte C. W. Solheim (postdoktor ved HHUIS) med foredraget Grenseoverskridende innovasjon og i tilllegg presenteres prosjektet Digitalize or Die.

Fakultet for helsevitenskap ved UiS er sterkt representert med følgende tre prosjekter:

  1. SAFE- LEAD (et samskapingsprosjekt der det skal utvikles en lederguide (papir og web versjon) som skal øke ledelseskompetanse innen kvalitet og sikkerhet til ledere i kommunehelsetjenesten).
  2. QualinClinStud (utvikling av et web- basert veilednings og evalueringsprogram ifm veiledning av sykepleiestudenter i sykehjemspraksis) – Et prosjekt som nylig har fått NFR finansiering.
  3. DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for EuropeanNursing Education).

Program

Velkommen
Ole Ueland, ordfører og Ingrid Nordbø, rådmann Sola kommune

Slipp innbyggerne fri, det er vår
Arnt Olav Klippenberg, journalist og kåsør

Velferd er ikke en kommunal oppgave
Lise Uhre Pless, Sekretariatschef for Byråds og Ledelsesekreteriatet i Århus kommune.

Innbyggerinvolvering i Asker kommune
Lars Bjerk, rådmann Asker kommune

Den Digitale kommunen, betydning det får for innbyggerne og hvordan det utfordrer offentlig sektor
Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon Bergen kommune.

Lunsj

Grenseoverskridende innovasjon
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, postdoktor Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Inspirasjonstorget
Vi deler innovasjoner i offentlig sektor

Når vi skal skape løsninger sammen
Panelsamtale mellom Torill Lende Fjermestad rådmann Klepp kommune, Janne Stangeland Rege politiker Sola kommune, Eli Sirnes Willumsen, kommuneplanlegger Stavanger kommune og en innbygger.
Debattleder: John Gunnar Skien, kommunikasjonssjef Fylkesmannen i Rogaland

Tydelig og modig lederskap for å nå våre mål
Gjert Ingebretsen, trener og far

Påmelding til konferansen (Konferanseavgift kr. 800,-) Ekstern påmeldingsside.

UiS er representert i arrangementskomiteen med Kristin A Laugaland fra Helsefakultetet og  Egil C. Svela fra Handelshøgskolen ved HUiS.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (03.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol