Opprykk til professor


Sarah Hean ved Institutt for sosialfag er tildelt personlig opprykk til professor i sosialt arbeid.

Sarah Hean har sin doktorgrad i sosialt arbeid fra University of Bristol i 2000, og har jobbet ved Institutt for sosialfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS siden 2014.

Hean har internasjonal annerkjennelse på to hovedområder. Det første er knyttet til utfall og prosesser som støtter lnterprofessional Education (IPE), (spesielt teoribruk i IPE-forskning og læreplanutvikling og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for å støtte introduksjonen av IPE mellom fagfolk innen psykiske helse og strafferett). Hennes andre område handler om kvaliteten på samarbeidspraksis, spesielt mellom psykisk helse og rettsvesen i ulike nasjonale sammenhenger.

Heans vitenskapelige kompetanse på disse to områdene vises tydelig gjennom blant annet publikasjon i journaler av høy kvalitet, sikring av ekstern finansiering og presentasjoner på internasjonale konferanser.

Leder COLAB

Hun har publisert i mer enn 60 publikasjoner innen et bredt spekter av internasjonale publikasjoner av høy kvalitet. Hun har også i utstrakt grad presentert sitt arbeid, med deltagelse på over 30 internasjonale konferanser. Videre har hun ledet og sikret ekstern finansiering til 17 omfattende forskningsprosjekter, hvorav hun har vært hovedforsker på 10.

For tiden er hun hovedforsker og koordinator for COLAB (Collaboration within Criminal Justice Services), et konsortiet som dekker 7 land, 10 institusjoner og 30 forskere på feltet. Hun har også en 20 prosentstilling ved University of Boumemouth i England.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (23.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Sarah Hean.
Sarah Hean.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no