Databrille og vernebrille - ny leverandør // Computer glasses and protection glasses - new purveyor


Specsavers er ny leverandør av synsundersøkelse, databrille og vernebrille fra 1. april 2018. Specsavers is our new purveyor of eye examination, computer glasses and protection glasses from April 1st 2018.

For mer informasjon, se HMS-håndboka.

For more information, see HMS-håndboka.

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (28.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol