Etablering av en ny forskningsgruppe: UiS EREE


Forskere innenfor energi, ressurs- og miljøøkonomi fra Handelshøgskolen ved UiS og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet har gått sammen for å utvikle et nytt forskningsområde.

Etableringen av denne forskergruppen fremhever forskningsmiljøer innenfor energi, ressurs og miljøøkonomi (EREE) som allerede eksisterer ved Universitetet i Stavanger.

Hensikten med gruppen er å legge til rette for forskningssamarbeid og å gi eksterne interessenter (myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media og andre) en oversikt over kompetansen som er tilgjengelig på disse områdene ved Universitetet i Stavanger.

Den nye forskningsgruppen koordineres i fellesskap av førsteamanuensis Gorm Kipperberg og professor Atle Øglend.

For mer informasjon: www.uis.no/eree  (engelsk nettside)


Sist oppdatert av Egil C. Svela (22.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol