Microsoft Visio Professional 2016 fjernes fra UiS maskiner/
will be removed from UiS PC's


Microsoft har endret lisensbetingelsene og prisene på Microsoft Visio Professional.
For å redusere kostnader, har IT-avdelingen derfor besluttet å avslutte vår avtale om «site lisens» da lisensen er for kostbar i forhold til bruk.
Det vil fremdeles være mulig å bestille programmet, og vil bli fakturert den enkeltes avdeling.

Microsoft has changed its licensing terms for Microsoft Visio Professional.
Because of this the IT department has decided to end our current site licensing agreement and will instead offer single use licenses for purchase.

Nåværende installasjoner vil bli fjernet i månedsskiftet mars/April.

Dersom du fortsatt ønsker å benytte Microsoft Visio Professional 2016, kan du bestille det i vår serviceportal fra 1.april 2018
Microsoft Visio Professional 2016 vil koste kr 1915,- pr. 3-års periode. Vår periode strekker seg frem til oktober 2020 for nye lisenser.

 

Microsoft Visio Professional 2016 will be removed from UiS PC's

Microsoft has changed its licensing terms for Microsoft Visio Professional. <br>
Because of this the IT department has decided to end our current site licensing agreement and will instead offer single use licenses for purchase. 

The price for Microsoft Visio Professional  will be NOK 1915 for a full three year term and will last until October 2020.

Current installations of Microsoft Visio Professional will be automatically removed at the end of March or early April


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol