Opprykk til professor


Helle Sjøvaag ved Institutt for medie- og samfunnsfag er tildelt personlig opprykk til professor i journalistikk.

Helle Sjøvaag forsvarte i 2011 sin doktorgrad i journalistikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor hun jobbet fram til 2017. Siden september 2017 har hun vært fast ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Sjøvaags forskningsområder er journalistikk (inkludert profesjonsideologien, journalistisk autonomi og samfunnsoppdraget) og mediestrukturer (inkludert medieøkonomi, regulering og digitalisering).

Aktiv i forskningsprosjekt og nettverk

I sin forsknings på journalistikk har hun vært særlig opptatt av yrket som profesjon og hvordan dette kommer til uttrykk i nyhetssosiologien. Videre har hun vært interessert i hva slags nyhetsbilde mediene presenterer, og hva i den journalistiske profesjonen som gjør at noen saksforhold blir nyheter, mens andre ikke blir det.

Hennes andre fagfelt, media industries studies, dreier seg i stor grad om hvordan den journalistiske institusjonen formes av omliggende strukturer, særlig politiske og økonomiske realiteter som regulering, marked og eierskap.

Sjøvaag er aktiv i relevante faglige nettverk og har bidratt til en rekke konferanser og populærvitenskapelig formidling. Hun er en av seniorredaktørene på Oxford University Press’ Encyclopaedia of Journalism Studies som kommer ut i år, og hun har blant annet vært gjesteredaktør i Digital Journalism og redaksjonsmedlem i Norsk medietidsskrift.

Kartlegger digital infrastruktur for nyheter og informasjon

Videre har hun har deltatt i flere forskningsprosjekt. For tiden leder hun prosjektet Digitale nyhetsagendaer i Skandinavia, finansiert av Anderstiftelsen. I samarbeid med partnere ved Karlstads Universitet og IT Universitetet i København skal Sjøvaag kartlegge den digitale infrastrukturen for nyheter og informasjon i Danmark, Norge og Sverige, og slik bidra til forskningen på digitale mediesystemer, digital medieøkonomi og nettverksstrukturer i Skandinavia.

Ved siden av forskningen har Sjøvaag undervist og veiledet på alle nivå innen journalistikk og mediesosilogi. I dag underviser hun i kommunikasjon og medier ved UiS. Helle Sjøvaag er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor fra 18.9.2017.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol