Harald Eikaas blir avdelingsleder


Harald Eikaas ble styremøte 8.3.2018 ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk, for en periode på fire år.

Eikaas er i dag musikksjef ved Norges Musikkorps Forbund. Han har også erfaring som førstelektor i musikk ved Høgskolen Stord/Haugesund, generalsekretær ved Norges Musikkorps Forbund, førstelektor ved Universitetet i Bergen Griegakademiet, senterleder ved Høgskolen i Bergen, førstelektor ved Høgskulen i Volda og dirigent ved Malmø Symfoniorkester. Eikaas har også omfattende erfaring som frilansdirigent, bl.a for de fleste skandinaviske profesjonelle symfoniorkestrene og militærkorpsene. Han er utdannet dirigent med solistdiplom, musikkpedagogisk diplom og utøvende musikkutdanning fra Det kongelige danske musikkonservatorium.

Avdeling for klassisk musikk er en nyetablert avdeling ved Fakultet for utøvende kunstfag. Fakultet tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 70 ansatte fordelt på klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk, kunstfagdidaktikk, musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenaer og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen.

Eikaas vil etter planen tiltre avdelingslederstillingen den 1. mai 2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Harald Eikaas
Harald Eikaas
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no