Valg til UiS sitt styre - midlertidig vitenskapelig ansatte // Election to UiS Board - temporary academic staff


Styret ved UiS består av rektor, prorektor, to medlemmer fra de vitenskapelig ansatte (hvorav ett fra de midlertidig ansatte), ett medlem fra teknisk-administrativt tilsatte, to studenter og fire eksterne medlemmer. English below.

Norsk:

Styret ved UiS består av rektor, prorektor, to medlemmer fra de vitenskapelig ansatte (hvorav ett fra de midlertidig ansatte), ett medlem fra teknisk-administrativt tilsatte, to studenter og fire eksterne medlemmer.

Medlemmet og to varamedlemmer fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år om gangen. Neste valgperiode er fra 1. august 2018 til 31. juli 2019.

Nominasjon og nominasjonsfrist:

Alle stemmeberettigede har rett til å fremme forslag til kandidater fra egen gruppe, jf. valgreglementets § 6 nr. 1. Hvem som er valgbare framgår av valgreglementets § 20. Forslag til kandidater skal sendes/levers på et eget nominasjonsskjema (word). Nominasjonsfristen er onsdag 18. april kl. 15.00.

Presentasjon og frist for å levere presentasjon:

Alle kandidater må levere en skriftlig presentasjon til valgsekretariatet. Kandidatene har frist til fredag 27. april kl. 15.00 med å levere en skriftlig presentasjon på ca. en side, fortrinnsvis på norsk og engelsk (totalt to sider). Presentasjonene vil bli lagt ut på valgsiden samme dag.

Stemmegivning:

Valget blir gjennomført elektronisk i perioden onsdag 2. mai - kl. 08.00 til tirsdag 8. mai kl. 15.00. Lenke til valgportalen vil bli sendt ut når valget starter.

English: Election to UiS Board - temporary academic staff

The University Board consists of Rector, Vice rector, two members from the academic staff (including one member from the temporary academic staff), one member from the technical and administrative staff, two students and four external members.

The member and the two deputies from the temporary academic staff are elected for one year at a time. The next election period is from August 1st, 2018 until July 31st 2019.

Nomination and nomination deadline:

According to the Election Regulation § 6 no 1 (Norwegian only), all voters have the right to nominate candidates from their own group.  § 20 defines who is eligible. A special nomination form (word) should be used for nominations. The nomination deadline is Wednesday, April 18th at 15.00.

Presentation and presentation deadline:

All candidates must submit a written presentation within Friday April 27th at 15.00. The presentation should be written in both Norwegian and English, and be limited to approximately one page (a total of two pages). The presentations will be published on the election page the same day.

Voting:

Voting will be electronic. The voting period is from Wednesday, May 2nd at 08.00 until Tuesday, May 8th at 15:00. A link to the election portal will be sent by e-mail at the start of the election period.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Tegning av styremedlemmer som sitter rundt et bord.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no