Ansettelse av rektor


Styret har i møte 8.3.2018 fastsatt fremdriftsplan og sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av rektor fra 1.8.2019.

Sammensetning av innstillingsutvalg:

  • En dekan, professor Gro Ellen Mathisen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, leder av utvalget
  • En administrativ leder, Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør
  • Ett eksternt styremedlem, Siri Espedal Kindem
  • En av ansattrepresentantene i styret, Svein Erik Tuastad
  • En ansattrepresentant, oppnevnt av de ansattes organisasjoner i fellesskap
  • En av studentrepresentantene i styret, Sverre Daniel Gaupås
  • En studentrepresentant oppnevnt av StOr

Styret sluttet seg til fremdriftsplan og prosess for ansettelse som beskrevet i saksframlegget, US 13/18. I tillegg ba styret om at aktuelle kandidater ble presentert for styret før ansettelse.

Ansettelse av rektor har stor offentlig interesse. Styret støttet derfor direktørens forslag om at ingen søkere blir innvilget unntak fra offentlig søkerliste.

Fremdriftsplan

  • Arbeidstakerorganisasjonene og StOr vil bli bedt om å oppnevne sine representanter til innstillingsutvalget innen 15.4.2018.
  • Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst styrebehandles 7.6.2018.
  • Innstillingsutvalgets innstilling om ansettelse styrebehandles 6.12.2018.

Experis A/S bistår innstilingsutvalget med søk etter, og utvelgelse av kandidater. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjon for innstillingsutvalget.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol