UiS prosjekter for e-læring presentert på internasjonale forskningskonferanser


UIS har deltatt med e-læringsprosjekter på to forskningskonferanser. ITED (International Technology, Education and Development Conference) konferansen i Valencia og NERA (The Nordic Educational Research Association) konferansen i Oslo.

5-7. mars ble INTED konferansen arrangert i Valencia, Spania for 12. gang, med 750 deltagere fra hele verden. NETTOP-UIS har i samarbeid med fagfolk fra sykepleierutdanningen vært prosjektleder for ERASMUS+ prosjektet DIMEANE (Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education), som var utgangspunktet for sesjonen: Sharing Digital Learning Content Internationally. Reality or wishful thinking? Prodekan for undervisning ved det helsevitenskapelige fakultet og leder for forskergruppen E-læring og simulering i helsesektoren, Bjørg Frøysland Oftedal, presenterte funn fra prosjektet. Løsningen som er utviklet, er fritt tilgjengelig på ERASMUSNURSING.net og for nedlasting fra App Store og Google Play.

NERA  hadde sin årlige konferanse i Oslo 8-10 mars, med 613 deltagere fra hele Norden. Aslaug Grov Almås, Anders Grov Nilsen fra HVL og Helene Gram fra NETTOP-UIS presenterte utgangspunkt for et forskningsprosjekt med innlegget When moocing, apping and streaming – how do higher-ed teachers cope with new technologies?

NETTOP-UIS har produsert en app i samarbeid med HVL, Lærar for ein dag,  som er en del av grunnlaget for spørreundersøkelsen bak forskningsprosjektet. Appen er tilgjengelig gratis gjennom App Store og Google Play.


Sist oppdatert av Helene Gram (16.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol