Jens T. Larsen blir avdelingsleder


Jens T. Larsen ble i styremøte 8.3.2018 ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon for en periode på fire år.

Larsen har vært ansatt ved fakultetet fra 1990 som høgskole-/universitetslektor, undervisningsleder, fagleder PPU, samt valgt og ansatt instituttleder/dekan. Han har også erfaring som avdelingsleder ved Stavanger katedralskole, rektor i Randaberg kommune, undervisningsinspektør i Stavanger kommune og regions musiker i Sandnes kommune. Larsen har hovedfag i musikkpedagogikk fra Bergen lærerhøgskole og har tatt delemner i en erfaringsasert master i ledelse ved BI Stavanger.

Avdeling for jazz, dans. PPU og musikkproduksjon er en nyetablert avdeling ved Fakultet for utøvende kunstfag. Fakultet tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 70 ansatte fordelt på klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk, kunstfagdidaktikk, musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen.

Larsen tiltrer avdelingslederstillingen den 1. april 2018.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Jens T. Larsen
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no