Bibliotekarer styrker undervisningskompetansen


Universitetsbiblioteket underviser stadig mer og i disse dager kurses staben i informasjonskompetanse. Kurset arrangeres på UiS og har tittelen "Bibliotekaren som pedagog i universitets læringsarena" og ansvarlig for opplegget er Maria-Carme Torras og Therese Skagen fra Universitetsbibioteket i Bergen"

Universitetsbiblioteket holder en rekke kurs for alle typer studenter og ansatte ved UiS og etterspørselen etter kursene er økende. Våren 2008 mottok biblioteket Læringsmiljøutvalgets støtte for læringsfremmende tiltak for sitt forslag om å styrke undervisningskompetansen blant bibliotekarene.

Universitetsbiblioteket i Bergen ble valgt som kursholdere da de lenge har satset på undervisning i informasjonskompetanse for studenter og ansatte. De har også utviklet et nettkurs "Søk og skriv" som gir oppgaveskrivende studenter veiledning i søke- og skriveprosessen.

Mandag og tirsdag rettes oppmerksomheten mot studenters læringsprosesser og bibliotekarenes pedagogiske rolle. Begrepet Informasjonskompetanse belyses og kursdeltagerne får både teori og praksis rundt hvordan et undervisningsopplegg planlegges og gjennomføres.  

Universitetsbiblioteket ser fram til å ta ny kunnskap i bruk, allerede på nyåret avvikles en rekke kurs i EndNote og workshops for oppgaveskrivende studenter. Kursene annonseres på nettsidene og på It's learing før jul. Følg med!

Bibliotekar holder foredrag under internt kurs for bibliotekets personale

 


Sist oppdatert av John David Didriksen (09.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse, en samling av ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt anvende denne informasjonen. Opplæring i informasjonskompetanse gis ofte av bibliotekene (Store norske leksikon).

Veiledning ved pc