Redusert bemanning i IT-servicedesk 08.03-09.03
Reduced capacity at IT Service Desk on Thursday and Friday


IT-servicedesk vil ha noe redusert bemanning torsdag 08.03 og fredag 09.03. Det medfører at enkelte av våre tjenester kan få lenger behandlingstid. Det kan også føre til kø på telefonhenvendelser til 51833000. Innkomne saker vil bli behandlet fortløpende i etterkant.
IT Service Desk will operate with reduced capacity on Thursday 08.03 and Friday 09.03. This may lead to longer response times or telephone queue at 51833000. Incoming cases are treated consecutively afterwards.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (05.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol