Sats på barnehagelærerutdanning!


– Det er på tide at barnehagelærerutdanningen får et løft i statsbudsjettet som harmonerer med ansvaret den har for å møte behovene til de yngste i samfunnet, skriver Marit Boyesen sammen med andre rektorer i et innlegg i Dagsavisen.

Nærmere 300.000 norske barn går i barnehage. Det er avgjørende at de møter barnehagelærere med god kunnskap og relevant kompetanse som bidrar til å trygge oppveksten deres. Det handler ikke mest om kapasitet, men om kvaliteten på innholdet i barnehagetilbudet, skriver rektorene. 

Les hele innlegget på dagsavisen.no


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol