Fagdag på SV


Eksterne var invitert for å sine gi innspill til fakultetets satsingsområder da Det samfunnsvitenskapelige fakultet samlet seg til fagdag for forskning tirsdag 27. februar.

Strategiske satsingsområder
På programmet sto blant annet den nye strategien og de fire tverrgående satsingsområdene: ansvarlig lederskap, miljø og bærekraft, velferd og samfunn og framtidens vertskap.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup, Asbjørn Torvanger fra CICERO, Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland og Ina Eldøy, konsulent i akseleratorselskapet Agera var invitert for å belyse hvert av satsingsområdene.
– Vi har jobbet mye med strategien og satsingsområdene. Vi har invitert eksterne for å høre hvordan de opplever satsingsområdene, sier dekan Gro Ellen Mathisen.

Et annet mål med seminaret var å inspirere til mer samarbeid på tvers av instituttene. På seminaret var det korte presentasjoner av programområdene ved fakultetet, med spesielt fokus på mulige samarbeid.

– Det er viktig at fagfolkene møtes og snakker sammen, sier Mathisen.

Seminaret ble avrundet med spørsmålet «Hvordan bygge et enda mer forskningstungt fakultet?» Professorene Jo Røislien og Siri Wiig fortalte hvordan de har jobbet for å bli produktive forskere og bygge solide miljøer.

Fagdagen er en del av en seminarrekke hvor det planlegges to fagdager i året.

 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Paneldebatt med fire deltagere.
Paneldebatt med Truls Nordahl, Ina Eldøy, Asbjørn Torvanger og Margret Hagerup. Sindre Bø ledet debatten.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no