Vedlikehold av katalogtjenesten Active Directory
Maintenance of Active Directory service


IT-avdelingen vil foreta nødvendig vedlikehold på hoved innloggingstjenesten på lørdag den. 24. februar mellom 11.00 til 13.00. Brukerne skal ikke merke noe.
Necessary maintenance on the main login service will be performed on Saturday 24th of February between 11 A.M. to 13 P.M. Users shouldn`t experience any issues.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (20.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol