Ansiktsløftning av UiS.no


I forbindelse med at UiS fikk revidert sin grafiske profil i fjor høst, ble det nødvendig med en justering også av vårt eksterne nettsted www.uis.no.

Den grafiske profilen med ny fargepalett og justering av logo, er nå implementert på sidene til UiS.no.

Men den mest synlige endringen er at UiS.no har fått ny forside og toppmeny. Forsiden er bygget opp på en nyskapende måte og gir UiS mulighet til presentere innhold tilpasset tre av våre primærområder; studier, forskning og samarbeid.

Innholdet og malverket på undersidene er imidlertid fremdeles det samme.

UiS sin eksterne nettløsning er fra 2013, og etterhvert moden for utskifting. 
Det er ønskelig å kunne starte arbeidet med et nytt eksternt nettsted i 2019. I mellomtiden håper vi at ansiktsløftningen som UiS.no har fått gjennomført, gir nettsidene et friskere preg og kommuniserer bedre med våre målgrupper. 

Sjekk ut justeringen av UiS.no

Hildegard Nortvedt
nettredaktør,
strategi- og kommunikasjonsavdelingen


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol