Be studentene dine om å svare på helseundersøkelsen


Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) startet 6. februar. Per 6. mars har vi nest lavest svarprosent av universitetene. Denne håper vi å få opp! Derfor håper vi alle oppfordrer studentene sine til å svare på undersøkelsen.

Svarskjemaet stenger 20. mars. SHoT gjennomføres hvert fjerde år og er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel og en viktig informasjonskilde for forskere og beslutningstakere.

Undersøkelsen gjennomføres av studentsamskipnadene sammen med Folkehelseinstituttet, som vil bruke dataene til forskning.

– Tidligere SHoT-undersøkelser har vist at studentene strever mer med livet sitt enn ikke-studenter i samme aldersgruppe, sier administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Ellinor Svela.

Resultatene brukes av studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og andre beslutningstakere.

– Det er viktig at også UiS-studentene har en stemme inn i denne store undersøkelsen. Vi oppfordrer derfor alle forelesere til å minne studentene sine om undersøkelsen i perioden den løper, og hvorfor de bør svare, sier Svela.

Undersøkelsen sendes på e-post til heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap. Til sammen får 160.000 studenter i hele Norge en e-post om å delta.

Studentene fyller ut et spørreskjema på nett. Det tar cirka 20 minutter å besvare skjemaet. Resultatene fra undersøkelsen er klare 4. september og blir publisert på studenthelse.no.

Undersøkelsen er sendt til studentene på e-post, og er også tilgjengelig via denne lenken. 

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Mari Hult (07.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol