Madsen fortsetter som museumsdirektør


Ole Madsen ble i styremøte 8. februar ansatt i ny åremålsperiode som museumsdirektør ved Arkeologisk museum fra 19.5.2018 t.o.m. 18.5.2022.

Madsen har vært ansatt i åremålsstilling som museumsdirektør fra 19.5.2014. Han kom da fra stillingen som daglig leder i Resemål Ryfylke.

I perioden 2012-13 var Madsen avdelingsleder ved museets Formidlingsavdeling. Han har også erfaring som daglig leder ved Lysefjord Utvikling AS/Stiftelsen Preikestolen, rådgiver ved Rogaland fylkeskommune, prosjektleder ved Vest-Agder fylkeskommune, museumsbestyrer ved Lista museum, fylkessekretær for Agder historielag og prosjektleder ved Statens vegvesen.

I 1998 avla Madse cand.phil grad i arkeologi ved Universitetet i Bergen. Han har også tatt delfag i museumskunnskap for museumsansatte.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (11.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol