MBA studenter fra Wisconsin School of Business på utvekling til Handelshøgskolen ved UiS


Handelshøgskolen ved UiS har en unik utvekslingsavtale på masternivå med University of Wiscons - Madison, Business School. I januar har hele 10 MBA studenter fra USA vært på utveksling til HHUiS.

Utvekslingen er et samarbeid mellom mellom HHUiS og Wisconsin School of Business, som er en del av toppuniversitetet Wisconsin-Madison. For to år siden var fem MBA studenter fra USA på dette utvekslingsprogrammet til Norge. Høst 2016 reiste tre masterstudenter fra HHUiS til USA og fikk følge MBA programmet i der. 

Studentene blir eksponert for næringslivet i Stavanger og Wisconsin. I tillegg til studentuteksling er også faglig utveksling og forskningssamarbeid mellom de to skolene i fokus. Annet hvert år får vi besøk av en gruppe bachelorstudenter fra samme universitet som er på en ukes opphold i Stavanger som ledd i deres "International Experience Program".

Byr på det lokale næringslivet

De amerikanske studentene sammen med en gruppe masterstudenter fra HHUiS har et tett program den måneden programmet pågår i Stavanger.

Studentene får foredrag om Stavangers industrihistorie ved professor Gunnar Nerheim, besøk på Petroleumstilsynet, Oljemuseet og Ullrigg ved IRIS. På handelshøgskolen ved UiS har studentene fulgt forelesningene til professor Klaus Mohn i Economic of Energy Markets.

Studentene har også fått inngående kjennskap ved besøk og presentasjoner hos relevante bedrifter i oljeindustrien. Vertskap i år er Subsea 7, Aker BP, Statoil og Schlumberger.

– Vi ønsket å ha fokus på å vise frem det lokale næringslivet og mulighetene her i Stavanger. Reponsen fra industrien på dette samarbeidet har vært veldig positiv, sier professor i markedsføring og distribusjon ved HHUiS, Kenneth H. Wathne.

God match

HHUiS ønsker å satse mer på internasjonalisering og samarbeid med det lokale næringslivet, og Wisconsin School of Business err derfor en naturlig samarbeidspartner. Skolen har en nær kobling til industrien, blant annet gjennom «Grainger Center for Supply Chain Management».

Senteret har et tett samarbeid med næringslivet og tilbyr blant annet studentene hjelp med karriererådgiving, nettverksbygging og å finne gode internships.

Kan lære mye av Wisconsin

 

Wathne forteller at Wisconsin School of Business har svært gode ordninger for utplassering av studenter i bedrifter som en del av utdanningsløpet. Dette, i kombinasjon med spesialiseringsfag og den tette oppfølgningen studentene får på Grainger senteret, har ført til at samtlige studenter får jobbtilbud etter endt utdanning. 

– Handelshøgskolen ønsker å bli flinkere til å følge opp studentene med flere spesialiseringsfag og erfaring gjennom eksponering til industrien, sier Wathne.

I den forbindelse er Handelshøgskolen ved UiS våren 2018 vertskap for to amerikanske gjesteforskere, Kenneth A. KKavajez og Verda A. Blythe fra blant annet Univeristy of Wisconsin, for å lære av disse og se på muligheten for en forlengelse og utvidelse av utvekslingsavtalene mellom våre institusjoner..


Sist oppdatert av Egil C. Svela (02.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol