Letterstedtska föreningen lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom de fem nordiske land


Letterstedtska föreningen lyser i 2018 ut totalt 1 800 000 SEK til prosjekter for å fremme nordisk samarbeid innenfor industri, vitenskap og kunst. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

Foreningen gir ut 10 000 – 50 000 SEK til prosjekter med følgende prioriteringer:

  • Arrangement av nordiske konferanser og seminar
  • Gjestebesøk av forsker eller gruppeekskusjoner fra annet nordisk land
  • Trykk, oversettelse eller publikasjon av skrifter av felles nordisk interesse
  • Vitenskapelige komparative studier av foretak i nordiske land som er av felles nordisk interesse
  • Innkjøp av litteratur eller kontorrekvisita til nordiske institusjoner eller undervisningsinstitutt med utpreget nordisk profil.
  • I 2018 er det 100 år siden Island oppnådde selvstendighet. Søknader som knyttes opp mot dette jubileet er ekstra velkomne.

Det gis også

  • 5 000 – 20 000 SEK til nordisk kunstnerisk utveksling.
  • 2 000 – 10 000 SEK til studiereiser for enkeltpersoner til andre nordiske land.

Se Letterstedtska Föreningens nettside for mer informasjon.
Eller ta kontakt med Kristin Aaser Lunde i Forsknings og innovasjonsavdelingen UiS.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol