Letterstedtska föreningen lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom de fem nordiske land


Letterstedtska föreningen lyser i 2018 ut totalt 1 800 000 SEK til prosjekter for å fremme nordisk samarbeid innenfor industri, vitenskap og kunst. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

Foreningen gir ut 10 000 – 50 000 SEK til prosjekter med følgende prioriteringer:

  • Arrangement av nordiske konferanser og seminar
  • Gjestebesøk av forsker eller gruppeekskusjoner fra annet nordisk land
  • Trykk, oversettelse eller publikasjon av skrifter av felles nordisk interesse
  • Vitenskapelige komparative studier av foretak i nordiske land som er av felles nordisk interesse
  • Innkjøp av litteratur eller kontorrekvisita til nordiske institusjoner eller undervisningsinstitutt med utpreget nordisk profil.
  • I 2018 er det 100 år siden Island oppnådde selvstendighet. Søknader som knyttes opp mot dette jubileet er ekstra velkomne.

Det gis også

  • 5 000 – 20 000 SEK til nordisk kunstnerisk utveksling.
  • 2 000 – 10 000 SEK til studiereiser for enkeltpersoner til andre nordiske land.

Se Letterstedtska Föreningens nettside for mer informasjon.
Eller ta kontakt med Kristin Aaser Lunde i Forsknings og innovasjonsavdelingen UiS.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no