Istvan Beck er død


UiS har mottatt det triste budskapet om at Istvan Beck er død.

Beck ble 75 år gammel. Han døde fredag 26. januar, etter lengre tids sykdom.

Istvan Beck var tidligere professor i matematikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Han var en avholdt foreleser og en strålende kollega som alltid vil være savnet på instituttet.

Istvan Beck ble dr. Philos ved Universitetet i Oslo i 1969 bare 27 år gammel og i 1971 utnevnt til dosent i matematikk ved Universitetet i Bergen. I 1981 ble han professor i matematikk ved universitetet i Haifa, Israel. Fra 1993 var han professor i matematikk ved UiS. Hans forskning vitner om skarpsindighet og kombinatorisk begavelse og om en særlig evne til å angripe problemene fra nye og originale synsvinkler.

Våre tanker og vår medfølelse går til de etterlatte. Begravelsen vil foregå i Oslo.


Sist oppdatert av Mari Løvås (30.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Istvan Beck
Istvan Beck
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no