Ny arbeidsgruppe skal se på meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse


UIS har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en meritteringsordning for vitenskapelig ansatte. Gruppen ser nå på system for registrering av utdanningsfaglig kompetanse.

Arbeidsgruppen ble opprettet etter vedtaket i styresak US 71/17, Kvalitetsmeldingen –oppfølging av utdanningsfaglig kompetanse der styret ga sin tilslutning til universitetsdirektørens forslag til oppfølgingen.

Ett av målene med Kvalitetsmeldingen er at utdanningsvirksomhetens status skal øke og at undervisningskompetansen vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren.

Gruppen vil derfor se den fremtidige meritteringsordningen i sammenheng med et helhetlig rekrutterings -og karriereutviklingssystem ved UiS. 

Arbeidsgruppen, som hadde sitt konstituerende møte 15. januar, er nå i ferd med å se på meritteringsordninger ved andre universiteter og erfaringer med disse.

Arbeidsgruppen består av:

Førsteamanuensis Vegard Moen, Uniped, leder

Dosent Brit Hanssen, UH, IGIS

Førsteamanuensis Roger Flage, TN. IØRP

Professor Finn Arne Jørgensen, UH, IKS

Prodekan for utdanning Turid Borgen, SV

Jørgen Sjøberg, StOr-leder

Kjetil Kiil Halvorsen HR-avdelingen, sekretær

I oppnevningen av gruppen la universitetsdirektøren vekt på at den skulle være bredt sammensatt blant annet med hensyn til utdanningsfaglig kompetanse, interesse og representasjon fra ulike fagmiljøer.

Tekst: Elin Nyberg

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (25.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Undervisningssituasjon
Det skal legges mer vekt på undervisningskompetansen enn i dag. (Illustrasjonsfoto)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no