Hva bør man tenke på når man søker lærerjobb?


1) Pass på at referansene du har oppgitt er klar over at de faktisk er oppgitt. 2) Kom tidlig nok til å finne fram, men ikke en time før. 3) Skriv en skikkelig søknad, og ta deg tid til å gå igjennom den før den sendes inn.

Dette var noen av rådene fra rektor Tor Egil Gryte ved Storevarden skole til framtidige lærere om hva de bør tenke på når de skal søke jobb som lærer. Rektoren stilte opp på Karrieredagen for lærerstudenter i går og gjennomførte også et live «jobbintervju» med lektorstudent Jørgen Jakobsson for å vise hvordan en slik situasjon kan foregå.

Dobling i antall påmeldte

Karrieredagen ble en stor suksess, med en dobling i antall påmeldte fra i fjor. Arrangementet gikk for seg i Arne Rettedals hus i går, og over 100 studenter fra lektorutdanningen, grunnskolelærerutdanningen, PPU og master i utdanningsvitenskap hadde meldt seg på.

Her ble alle spørsmål som lærerstudenter måtte ha om tilsetting, intervju og skoleleders forventninger til det å være nyutdannet lærer tatt opp og diskutert. I tillegg stilte aktører fra praksisfeltet opp på stands og informerte om jobbmuligheter.  


Tekst og foto: Maria Gilje Strand


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (24.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol