Prosjekt for studenters suksess i høyere utdanning


Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad. Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt i prosjektet for å øke studenters suksess i høyere utdanning.

Prosjektet skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vil være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

26.januar går fristen ut for påmelding til et kurs og et seminar i mars om mottak av studenter.

Kurset 5.-6. mars er et helt nytt tilbud som retter seg mot de som ønsker å ta grep i sitt mottaket av nye studenter.
Her går vi grundig til verks i å gjennomgå de viktigste utfordringene man må møte i denne avgjørende fasen for studentene.
Målgruppen her er de som relativt nylig har fått ansvar for mottaket av nye studenter, og de som sliter med å få effekter av sine opplegg.
Les mer her.

Seminaret 7.-8.mars er et tradisjonelt seminar hvor vi deler erfaringer og innsikt, men vi ønsker denne gang å bygge videre på erfaringer som ble gjort høsten 2017 på bakgrunn av planer fra seminaret i mars 2017. Målgruppen her er de som var med på seminaret i mars 2017 og andre som har arbeidet lenge og fått gode resultat med sine opplegg.
Les mer her.

Hvorfor så tidlig påmeldingsfrist?

Noen reagerer på tidlige frister til arrangementene. Dette kan vi forstå, men det henger sammen med avtalen som er gjort med hotellene. I regelen er det en kanselleringsfrist over 1 måned før seminaret skal arrangeres. Dersom vi får inn svært få påmeldinger vil vi kunne avlyse seminaret. Om vi ikke avlyser 1 måned før, og seinere velger å avlyse, vil prosjektet måtte betale alle kostnadene til over 20 deltagere.

Derfor: For å være sikker på at et arrangement blir arrangert bør flest mulig melde deg på før denne tidlige fristen. Er det under 40 påmeldte på det tidspunktet vil man være sikret plass. De som melder seg til seinere frister vil bli prioritert bak.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (19.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol