Seminar «Digitalize or Die – Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in health and welfare services»


Senter for Innovasjonsforskning og Handelshøgskolen ved UiS inviterer til seminar om utfordringer og mulige løsninger for fremtidens helsetjenester.

Tid: Onsdag 1. mars, fra kl. 10:00 til 15:00

Sted: Handelshøgskolen ved UiS, Elise Ottesen-Jensen Hus, auditorium 101.

Program: Les mer her (engelske sider)

Helsetjenester i krise?

Det er liten tvil om at organisering og omfang av helsetjenester har nådd ett kritisk nivå. Samtidig med store framskritt i kvaliteten, utviklingen og omfanget av omsorgstjenester, er det et økende press på etterspørselssiden. En mulighet for å møte denne utfordringen ligger i digitalisering innenfor helsevesenet. Et bredt spekter av teknologier, for eksempel telemedisin, elektroniske journaler, robotoperasjon, "smart" hjem og "tilkoblet medisin", vil kunne løse noen av disse helse- og velferdsutfordringer.

Gevinster ved digitalisering kan ikke oppnås med mindre vi er klar dennes begrensinger og utfordringer: Hva skjer hvis den teknologiske utviklingen misbrukes og utsetter samfunnet og enkeltpersoner for den "mørke siden" av digitale innovasjoner?

Seminaret fokuserer på tre kjerneproblemer:
• Hvordan kan vi forutse og utforske de sannsynlige konsekvensene av beslutninger om teknologi?
• Hvordan kan vi beholde en viss fleksibilitet og unngå å bli "låst inn" for tidlig?
• Hvem skal være involvert i diskusjonen rundt design?

Vi ønsker å dele kunnskap som er samlet av en internasjonal forskergruppe, og gi eksempler på digitale innovasjoner innenfor helse og velferdssektoren med utgangspunkt i prinsippene for ansvarlig innovasjon.

Deltakelse er gratis men grunnet lunsjbestilling ber vi deltakere registerer seg her . Påmeldingsfristen er 26. februar 2018


Sist oppdatert av Egil C. Svela (22.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no